เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า *
หน่วยงาน / ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
ลงนามถวายพระพร