ในวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้นำผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งมีกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอแก้งคร้อ