ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ บริเวณสองข้างทางถนนเส้นโคกกุง-บ้านธาตุทอง มีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานครู นักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันปลูกต้นไม้ในครั้งนี้