องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. โดยนายเทวกร แก้วเพ็ญศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 4 มิถุนายน 2563