ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มจัดเก็บ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 อบต. จะจัดส่งหนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ด.ส.6) พร้อมระบุค่าภาษีโดยมีแบบแสดงรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7และ ภ.ด.ส.8) แนบไปให้ด้วย จะจัดส่งภายในเดือน กรกฎาคม 2563

 อย่าลืม ชำระภาษี ภายใน 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
    - ค่าภาษี 3,000บาทขึ้นไป ผ่อนได้ 3 งวด
    - ภาษีปี พ.ศ. 2563 ลดค่าภาษีร้อยะ 90
    - ภาษีสูงกว่าที่เคยชำระ บรรเทาค่าภาษีร้อยละ 25

     *****เสียภาษีช้า // เกินกำหนด  เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน ****

หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม หมู่ 12 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
โทร. 044-109-756   มือถือ 081-9960249

 

 

 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563