องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างรายละเอียดตามประกาศด้านล่าง