ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม   

                     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
                      โทร 044-109-756 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
                      โดยตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน ประเภทตำแแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา
                      ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ อัตราค่าสมัคร 100 บาท
                      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 044-109-756 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม