วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
 

          เนื่องในโอกาส วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหนองขาม เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงพลังป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เพื่อให้สังคมไทยพ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน