ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
1. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
     ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกาศการรับสมัครฯ ด้านล่าง