องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองขาม ร่วมออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งนายก อบต.หนองขาม
         วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00-17.00 น.
         เข้าคูหา กากบาท X ได้หมายเลขเดียว
          “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”
ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.หนองขาม