ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประเภท ว่างเปล่า ✅เสียภาษีขั้นสูงสุด

ใครมีที่ดินเปล่าควรพัฒนาที่ดินของตัวไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านหรือทำเป็นพื้นที่การเกษตรเพื่อไม่ให้เข้าข่ายเป็นพื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า เพราะเสียภาษีในอัตราสูง

ที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง ในเกณฑ์อัตราภาษี "ว่างเปล่า"

มีลักษณะ 3 ประการ

1.ว่างเปล่า  

2.รกร้าง  

3.ไม่ทำประโยชน์ควรแก่สภาพ

           ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

 นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพิ่มขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มีการนำมาทำประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3%

ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับใช้ใน 2 ปีแรก (2563-2564) ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกที

#ภาษีไม่ยาก เพียงแค่ศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ

✅#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง--ใหม่

ภายใน มิ.ย.63 นี้ ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี

โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน สิงหาคม 2563

หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม หมู่ 12 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โทร. 044-109-756   มือถือ 081-9960249

 

 

 

 

 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563