อบต.หนองขาม จะออกให้บริการฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

     เจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนกับอาสาปศุสัตว์ อบต.หนองขาม และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อได้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30- 16.30 น. ตามสถานที่ ที่กำหนดไว้
      หรือสามารถติดต่อขอรับวัคซีนไปฉีดเองได้ ตลอดเดือนมีนาคม และเมษายน 2564 ณ กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยขอความกรุณานำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยง และเตรียมกระติกพร้อมน้ำแข็งมาสำหรับใส่วัคซีนมาด้วย

 

  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.044-109-756