ท่านสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสังสัยต่างๆ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. เว็บบอร์ดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ไปที่เว็บบอร์ด
2. กล่องข้อความของ facebook อบต.หนองขาม 
https://www.facebook.com/tbnongkham/
3. ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4. ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-109-756