นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มอบนโยบายในการส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์ากรบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมเน้นย้ำไม่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อยกระดับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน