. .13 กันยายน 2566 นายสุเทพ เหล่าขุนค้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นประธานเปิดโครงการ “ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2566” ซึ่งโรงเรียนอนุบาลหนองขาม ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้เด็กนักเรียนและคณะครู ให้ได้รู้ถึงหลักการปฏิบัติเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตรายในน้ำ รวมถึงแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกัน ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ...

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน:อาคม เงินถาวร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566