..19 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และ หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหนองขาม จัดการแข่งขันกีฬา “สานสายสัมพันธ์หน่วยงานในตำบล หนองขาม”ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองขามวิทยา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรแต่ละ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รองรับ การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเลย์บอลหญิง เชปักตะกร้อชาย เปตองผสม และกีฬาพื้นบ้าน
ในการนี้ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันฯ พร้อมด้วยนายนพกรณ์ วัชรจำรูญ รองประธานสภา อบจ.ชัยภูมิ.......