...20 มกราคม 2567 งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง อาสาป้องกันไฟป่าหมู่เผชิญไฟป่า ม.7 ตำบลธาตุทอง เข้าเผชิญเหตุดับไฟป่า บริเวณแนวภูเขาบ้านหนองช้างเอก ตำบลหนองขาม การปฏิบัติงานสามารถระงับเหตุไฟป่าได้อย่างเรียบร้อย.........