แจ้งเตือนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

✅ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี2563

กำหนดการ

-มิถุนายน 2563 เริ่มส่งหนังสือแจ้งประเมิน ภ.ด.ส.6 พร้อมระบุค่าส่งภาษีให้ผู้เสียภาษี โดยมีแบบแสดงรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7 และ ภ.ด.ส.8)

- สิงหาคม2563 เริ่มชำระภาษีได้ ทั้งนี้ นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน

*ล่าช้า มีค่าปรับเงินเพิ่ม นะคะ

✅ค่าภาษี 3,000 ขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด

**กำหนดการ นี้เฉพาะ ปี2563 เท่านั้น

****ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง***

หากมีข้อสงสัยติดต่อ-สอบถามได้ที่

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.หนองขาม หมู่ 12 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โทร. 044-109-756   มือถือ 081-9960249

 

 

 

 
งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียนข่าว: นางมารตรี หิรัญเวชยางกูร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563