กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอประชาสัมพันธ์ ตารางการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว
         ท่านเจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้กับทาง อบต.หนองขาม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำสัตว์เลื้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนกับอาสาปศุสัตว์ อบต.หนองขาม และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ ได้ในวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนดไว้(ตามรูปภาพ)
         หรือสามารถติดต่อขอรับวัคซีนไปฉีดเองได้ ตลอดเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 ณ กองสาธารณสุขฯ โดยให้นำบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลื้ยง และเตรียมกระติกพร้อมน้ำแข็งมาสำหรับใส่วัคซีนมาด้วย
         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 044 109 756 ในวันและเวลาราชการก
ตารางออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุขบัา