องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ขอเชิญ ร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลหนองขาม ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
พบกับการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในรุ่นเยาวชนและประชาชน ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย
2.วอลเล่ย์บอลหญิง
3.เชปักตะกร้อชาย
4.เปตองชาย
5.เปตองหญิง
แยกเป็นโซนสี ดังนี้
สีน้ำเงิน-บ้านโนนงิ้ว บ้านหนองช้างเอก และบ้านงิ้วงาม
สีม่วง-บ้านหินกองเหนือ บ้านหนองขาม บ้านหินกองใต้ และบ้านหนองขามใต้
สีแดง-บ้านหนองตานา บ้านหนองแห้ว และบ้านปรางค์กู่
สีส้ม-บ้านหนองมะเขือ บ้านโนนสมบูรณ์ และบ้านหนองมะเขือใหม่
.
ตามโครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 044-109-756