ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566    

เรื่องร้องเรียน
รับเรื่อง
พิจารณาสั่งการ
กำลังดำเนินการแก้ไข
แจ้งผลผู้ร้อง
****ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน****
 
 
 
 

ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565    

เรื่องร้องเรียน
รับเรื่อง
พิจารณาสั่งการ
กำลังดำเนินการแก้ไข
แจ้งผลผู้ร้อง
1. เพื่อนบ้านก่อไฟให้สัตว์เลื้ยงสร้างความรำคาญเพื่อนบ้านไกล้เคียง
 
18 พ.ย. 2565
 
18 พ.ย. 2565
 
22 พ.ย. 2565
 
25 พ.ย. 2565