กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองขาม ได้เปิดศูนย์แยกโรคชุมชน โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โครงการศูนย์แยกโรคชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
                  นายสุดใจ กล้าสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกันดำเนินงานด้านการให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้รับการคัดแยกอาการและรักษาดูแลตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ผู้เขียน: นิตยา อุดน้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565